Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Helge Svens kapell

Närvaro idag

TEMA
Helig mark

UPPDRAG
Vart finns din speciella  plats?

Kort om...

Bibeln kallar de kristna för ”de heliga”

 

Mer om...

Helig mark

”De heliga platserna är inte heliga i sig. Hela skapelsen är helig och avskild, skapad av Gud. 
Men de heliga platserna berättar heliga minnen. På dessa platser har särskilda, avskilda händelser och möten ägt rum.”
Jan-Olof Johansson, f.d. biskop i Växjö stift

 

Bön:

Var hälsad, du härskarinna,
heliga drottning, Guds heliga moder Maria,
du jungfru, som av den helige Fadern
i himmelen utvaldes att bli hans kyrka,
dig som han invigde
tillsammans med sin helige, älskade Son
och helige Ande, Hjälparen,
du som varit och är full av nåd
och allt gott.
Var hälsad, du hans palats
Var hälsad, du hans tabernakel
Var hälsad, du hans boning
Var hälsad, du hans klädnad
Var hälsad, du hans tjänarinna
Var hälsad, du hans moder
Och var hälsade, alla ni heliga dygder,
ni som genom den helige Andes nåd
och upplysning ingjutes
i de troendes hjärtan,
så att ni förvandlar de otrogna
till gudstroende