Arbogaån maj 2015
Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Gångbron över ån

Vatten

TEMA
Vatten

UPPDRAG
Hur kan du spara vatten?

Kort om...

Vatten är nödvändigt för allt kännt liv.

Mer om...

Vi dricker ”samma vatten” som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp. 

Vattnet faller ned som nederbörd, regn eller snö, och rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden till grundvattnet. Av solens värme dunstar vattnet och stiger upp mot himlen som vattenånga. Ångan kyls ner och bildar moln med små, små vattendroppar som kolliderar och slås samman för att till slut falla ner som nederbörd igen. 

Hur ofta reflekterar du över att vi har rent vatten direkt i kranen? Varje dag när det rinner som det ska? Eller tänker du bara på det vid de få tillfällen så vattnet är avstängt eller kanske när du har varit utomlands och fått köpa flaskvatten eller dricka vatten som smakar klor?

Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda som dricksvatten. Den största määngden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten. 

Bön:

Höge och underbare Gud
kom och upplys mörkret i våra hjärtan.
Ge oss en sann tro, ett säkert hopp
och en fullkomlig kärlek.
Ge oss vishet och kunskap
om Din gudomlighet
så att vi kan göra allt
föra att uppfylla Din heliga vilja.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen