Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Norra kajen - Gästhamnen

Glädje

TEMA
Glädje

UPPDRAG
Bjud någon på glass! 

Kort om... 

Glädje kan vi aldrig få för mycket av. Den blir också större ju mer vi delar av den.

Mer om...

Den glade och utåtriktade Franciskus blev lätt omtyckt och även när han satt fängslad så var han på ett glatt humör trots att han ofta var sjuk. Människor sökte sig till Franciskus och han välkomnade dem alla med öppet hjärta. Runt Franciskus fanns en stor glädje och han kallades för Guds speleman eller Guds lille glade munk.

Franciskus krävde av de som följde honom att de skulle ge allt de ägde till de fattiga och ju mer de gav, desto mer fick de tillbaka av glädje och frimodighet. Det sägs att till de klassiska klosterlöftena: fattigdom, kyskhet och lydnad lade Franciskus till löftet om glädje. Han ska till och med ha sagt att glädjen är en plikt. Franciskus uppmaning till munkarna var att ta ingenting med er på vägen, varken stav eller påse, bröd eller pengar men var alltid glada.

Brödraskapet drog fram med glada sånger och utstrålade livsglädje. Franciskus och munkarna ska ha spelat de människor de mötte en hel del roliga spratt. Av en del ansågs de som stolliga och tokiga. Det berättas att den charmige Franciskus kunde trollbinda skarorna med sina enkla predikningar.

Franciskus menar att den största gåvan Gud kan ge en är förmågan att överkomma sig själv och att för Kristi skull uthärda lidande. Den som får nåden att erfara denna gåva, kan glädja sig stort, det är den sanna glädjen. Ett av Franciskus visdoms ord är:

En enda solstråle är nog för att driva bort många skuggor.

Ulrika Picadon

Bön:

Välsignad Herre,
Som Franciskus fann glädje
inte bara i skapelsen,
i skönheten och anspråkslösheten,
utan också i att dela världens lidande.
Låt oss på samma sätt 
förbli i Din kärlek
och ta emot Din gåva
som är glädje,
och med kraft från den Helige Ande
ge Din frid vidare till andra
och finna Guds härlighet
även i lidandet.
Amen