Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Sankt Nicolai kyrka

Kallelse

TEMA
Kallelse

UPPDRAG
Vad brinner du för? 

Kort om...

Kallelse kan vara att jag har ett stort intresse för något. 

 

Mer om...

Sancta Klara av Assisi (1193- 1253) var av adlig släkt. Hon greps av Franciskus förkunnelse om personlig  överlåtelse till Kristus och ett liv i egendomslöshet. Mot sina föräldrars vilja lämnade hon sitt hem och lät viga sig till ordenssyster.

I det lilla klostret San Damiano, i vars kapell Franciskus fått sin avgörande kallelse, ledde hon en växande kommunitet av kvinnor. Samtidigt höll hon brevkontakt med framstående kvinnor i Europa, såsom prinsessan Agnes av Prag, som avböjt ett giftermålsanbud från självaste  kejsaren för att leva i enkelhet efter Franciskus förebild, och hon stod också  i kontakt med påvar och kyrkliga ledare. Klara  och hennes systrar såg som sin främsta kallelse att i bön och förbön bära fram världen och den kristna kyrkan inför Gud.

Två är efter sin död blev Klara helgonförklarad och ligger nu begravd i Sancta  Klaras kyrka i Assisi.  Klara var en ödmjuk och brinnande människa. Hennes liv och verk påminner oss ständigt om Jesu ord: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorarar sig själv.

Rolf Larsson

Bön:

Herre, som sände ett klart skinande ljus
in i världens mörker
genom den heliga Klaras fromhet;
genom vilken Du förnyar Din kyrka
genom ständigt nya kallelser.
Vi ber Dig: Låt oss följa i hennes fotspår
så att vi till sist
kan glädjas med henne
i det eviga ljuset
från Din eviga härlighet.
Genom Jesus kristus, vår Herre
Amen