Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Ladubacksgärdet

Ödmjukhet

TEMA
Ödmjukhet

UPPDRAG
Le mot någon du möter. 

Kort om...

Ödmjuka människor är toleranta, medkännande och kan lära av sina misstag.

 

 

Mer om...

Fred och allt gott!

Det är troligen den mest kända Franciskanska hälsningsfrasen, den kan vara ett sätt för oss att inspireras till att leva med ödmjukhet som ett ledord. Det är en hälsning som vill att den du hälsar ska leva med inre frid och inte enbart en yttre fred med sin omgivning, samtidigt önskar du detsamma för dig själv. Att leva med en större frid måste börja i dig själv. Om du hittar en inre frid kan du sprida fred till din omgivning.

Att sedan önska allt gott handlar om att du vill det bästa till den du hälsar precis som du önska att du ska få det tillbaka. Att göra det med ödmjukhet som ledord handlar om att du erkänner att du är beroende av Gud och andra, ingen klarar sig på egen hand. Ödmjukhet handlar inte om att utplåna dig själv och ge upp din egen vilja och att bara tjäna andra utan att ta hand om dig själv. Ödmjukhet handlar snarare om att inse att du inte är den person som är viktigast, att inte ta det för givet utan att låta det bli känt av andra om så är fallet men att så länge det är upp till dig finns det någon annan som är viktigare.  Ödmjukhet handlar om att hitta min väg och på bästa sätt leva det liv som är rätt för mig, att på bästa sätt dela med sig av alla de egenskaper du har, allt som du är bra på, och använda de på bästa sätt för att du och din familj och omgivning ska få ett gott liv tillsammans. Så i vissa situationer blir det du som är främst och ska ta mest plats.

Fred och allt gott!

Broder Michael 

Bön:

Alla människors Fader,
Du ledde den helige Franciskus
att visa oss kristus
genom ett liv
i fattigdom och ödmjukhet.
Låt också oss,
genom att vandra i hans fotspår
och leva i innerlig kärlek som han,
få följa vårt föredöme,
som är jesus Kristus,
Din Son, vår Herre.
Amen