Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Grindberga

Ekologi

TEMA
Ekologi

UPPDRAG
Lyssna till fågelsången- känner du igen någon? 

Kort om... 

Ekologi betyder samspel med naturen. Franciskus sa ”Moder Jord och broder Sol”

 

Mer om...

Franciskus Franciskus hade lämnat ett liv i rikedom. Han valde att leva i ödmjukhet och största enkelhet. Glädje över och vördnad för naturen kände han alltid. Solen, månen, stjärnorna och djuren kallade han för sina systrar och bröder.

Det finns många legender om hur Franciskus predikade för djuren. Frans’ ”fåglapredikan” är nog mest känd och många bilder av den har skapats. Det berättas att Franciskus såg några träd där mängder av fåglar slagit sig ner. Han talade till dem och uppmanade dem att prisa Gud. Då han hade välsignat dem flög de upp, kvittrade underbart och flög bort.

Franciskus blev år 1939 djurens skyddshelgon år 1980 ekologins skyddshelgon Den 4 oktober varje år firas Djurens dag och Den Helige Franciskus dag.

Gudrun Gravé

Bön:

O allsmäktige, gode Gud,
ge ditt folk nåd
att avstå denna världens fåfänglighet, 
så att vi, 
Efter vår Fader Franciskus föredöme,
kan finna välbehag i hela Din skapelse,
Av kärlek till Dig
och med fullkomlig glädje.
Genom Jesus Kristus,
Din Son, vår Herre. 
Amen