Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Törnberget

Skapelsen

TEMA 
Skapelsen

UPPDRAG
Plocka upp skräp som du hittar på din vandring

Kort om...

Människor är som bäst i samspel med naturen, i kärlek och respekt för växterna och djuren.

 

Mer om...

Skapelsen

Livet är som störst
när nätterna är ljusa,
när vuxna håller sams
och barnen vågar busa.

Människor är som bäst
i samspel med naturen,
i kärlek och respekt
för växterna och djuren.

Världen har en chans
när fattiga är rika, 
när allting hör ihop
och olika är lika.

Jorden är vårt hem
att vårda och bevara.
I den begränsningen
finns liv för skapelsen.

Sven Hillert

Bön:

Du högste, allsmäktige, gode Herre
Ditt är lovet och priset, Din är äran och välsignelsen.
Dig allena, Du den högste, tillkommer allt detta
och ingen människa är värdig att nämna Dig vid namn. 

Lovad vare Du min Herre, med hela Din skapelse,
alldeles särskilt för herr broder Sol,
som gör dag, genom honom ger Du oss ljus.
och han är skön och strålande i alla sin glans,
så är han sn sinnebild för Dig,
Du den högste.

Lovad vare Du min Herre, 
för syster Måne, och stjärnorna på himlavalvet har Du skapat dem,
skimrande och ljuvliga och sköna.

Lovad vare Du min Herre,
för syster Vatten, mycket nyttig är hon
och ödmjuk och dyrbar och ren. 

Lovad vare Du  min Herre,
för broder Eld, med honom lyser du upp mörkret för oss,
och han är skön och munter och stark och mäktig. 

Lovad vare Du min Herre,
för vår syster moder Jord,
som när oss och vakar över oss och frambringar allehande frukter
och prunkande blommor och gräs.

Lovad vare Du min Herre,
för dem som förlåter av kärlek till Dig och tåligt bär sjukdom och andra vedermödor.
Saliga är de som håller ut i frid, 
ty Du, den allra högste, skall ge dem livets krona. 

Lovad vare du min Herre,
för vår syster den lekamliga Döden,
henne som ingen levande kan undkomma.
Ve dem som dör i dödssynd,
saliga de som möter döden inneslutna i Din allra heligaste vilja,
ty den andra döden kan inte göra dem ont. 

Lova och välsigna min Herre
och tacka honom och tjäna honom
i stor ödmjukhet.