Foto: K Sigge Dahlqvist

Franciskusvandring: Sankta Karins kapell

Fred

TEMA Fred

UPPDRAG Vad är du mest stolt över i Arboga? 

Kort om...

Fred är när jag känner inre harmoni, och att vara sams med mig själv och andra  

Mer om...

Fred är korsformad till sin natur. 
Uppåt- Fred med Gud
Nedåt- Fred med skapelsen
Åt höger- Fred med dem vi känner
Åt vänster- Fred med dem vi inte känner
Centrum- Fred med oss själva

Om inte freden är korsformad,
är det ingen riktig Fred.

Arboga

Namnet är fornsvenskt och kommer från Aburghi som betyder åkrök eller åbåge. 

Genom Arbogaåns vattensystem har staden haft kontakt med Noraskogs och Lindesbergs ergslagsområden, där malmbrytning är väl känd åtminstone sedan mitten av 1300-talet. Arbogas orimära funktioner som omlastningsplats för järnmalm och som utskeppningshamn över Mälaren gjorde att staden växte. Franciskanska bröder kom till Arboga under mitten av 1200-talet för att mäkla fred mellan de som sålde och köpte järn och annat, samt för att bygga ett kloster som invigdes år 1285. Pax et Bonum- fred och allt gott, så löd den franciskanska hälsningen

Arboga intog under medeltiden och början av nya tiden en frmaträdande plats bland Sveriges städer och här ägde flera viktiga politiska och kyrkliga möten rum. Mest känt är det riksmöte i januari 1435 som av äldr forskning har setts som Sveriges första riksdag. Franciskanernas kloster i Arboga fick ställning som ordens huvudsäte i Norden. 

Heliga Trefaldighets kyrka är den gamla klosterkyrkan och är fortfarande i bruk som församlingskyrka. 

Östen Asklund

Bön: 
Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
Låt mig bringa kärlek där hat råder.
Låt mig bringa förståelse där orätt begåtts.
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.
Låt mig skapa tro där tvivel råder.
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.
Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelse härskar.
O Mästare
låt mig inte så mycket söka
att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket söka att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får, 
det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv
som man finner sig själv.
det är genom att förlåta som man blir förlåten,
det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. 
Amen