en klase rönnbär ligger på en brygga
Foto: Magnus Aronson

Apropå Internationella arbetsmiljödagen 28/4

Nyhet Publicerad

Nu uppmärksammar vi att det på söndag är internationella arbetsmiljödagen (World Day for Safety and Health at Work).

Vi är många som har läst och hört om ökande antal dödsolyckor i arbetslivet - förfärligt och oacceptabelt.

Det finns även utmaningar som rör den psykiska hälsan som är relaterade till arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är därmed lika viktigt som någonsin; att vi har koll på riskerna i vårt arbete och jobbar på att förebygga tråkiga händelser.

I arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö har arbetsgivaren det yttersta ansvaret, men alla anställda behöver bidra för att det ska lyckas.

När Arbetsmiljöverkets regelförnyelse träder i kraft första januari 2025 blir det ännu tydligare att alla riskerna i arbetet ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lästips

Senaste numret av medlemstidningen Ducatus fokuserar på fysisk arbetsmijö. Här finns länkar till ett urval artiklar: 

Vårda rösten för att den ska hålla

Det svåra samtalet om ohälsa

God arbetsmiljö - bra även för ekonomin

Känner du till de partsgmensamt framtagna checklistorna kring organisatorisk och social arbetsmiljö som finns på webben?

Kompetensutveckling - för ny kunskap och nya insikter!

Arbetsanpassning och rehabilitering

Grundläggande arbetsmiljöutbildning
En partsgemensamt framtagen, oerhört uppskattad, utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. 

Att vara skyddskommitté
För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Det får de här!

Länk till Världsdagen för arbetsmiljö 2024