Internationella gruppen

Är du intresserad av Svenska kyrkans internationella arbete? den världsvida kyrkan och globala rättvisefrågor? Läs mer!

Är du intresserad av Svenska kyrkans internationella arbete? den världsvida kyrkan och globala rättvisefrågor?

En tisdagskväll i månaden träffas internationella gruppen där vi lär oss mer om den världsvida kyrkan och hur vi kan skapa former för möten och utbyte av erfarenheter med kristna i andra länder.

Välkommen att bidra med dina erfarenheter eller ditt engagemang!