Vokalensemblen Cardía

Vill du sjunga i Cardia?
För mer info: kontakta Eva Forngren 0737-738627 
Du behöver ha körerfarenhet och notvana.

Cardía är en vokalensemble som startades 2005 av Eva Forngren som fortfarande är körens dirigent. Cardía består av 28 körsångare och har en bred repertoar. Vi sjunger alltifrån traditionell körmusik, pop, jazz och annat däremellan. Eva är också arrangör och har skrivit många körarrangemang. Det har gjort att kören har fått en delvis egen repertoar, eget sound och en egen profil. 

Vi arbetar aktivt med röstteknik för att kunna röra oss fritt mellan olika genrer. Vi sjunger all musik utantill, för att kunna vara helt närvarande oavsett vilken musikstil det handlar om.

Förutom att vi arrangerar större sceniska vår- och julkonserter har vi också arbetat fram en form som vi kallar Scenisk körkonsert där vi låter text av olika slag, såsom monologer, drama, reflektioner samverka med körens sånger och bli till en sammanhållen helhet. Kören medverkar även på gudstjänster.

Cardía kommer från det grekiska ordet Kardia vilket betyder hjärta. 

Vi övar på tisdag-kvällar mellan 19-21.15 i Guldhedskyrkan, Göteborg.

 

eva.forngren@svenskakyrkan.se
tel: 031-731 86 28, sms: 073-773 86 27