Foto: Kristina Johansson

Vigsel

En vigsel i kyrkan är en gudstjänst fylld med glädje.

Välkommen att boka vigsel i Annedalskyrkan eller Guldhedskyrkan. Vill du boka vigsel i en annan kyrka tar du kontakt med den församlingen. Väljer du som församlingsbo i Annedal en annan kyrka i Göteborg är det en präst från Annedals församling som kostnadsfritt följer er dit.
Att gifta sig i kyrkan innebär att få lägga sin kärlek till varandra i Guds händer och att få Guds välsignelse över äktenskapet. Gud vill bära i livets alla situationer. Ni som nygifta är inte ensamma på den resa som började när ni förstod att ni älskade varandra. Löftet i vigselordningen säger inget om att ” leva lyckliga i alla sina dagar”. Utan talar om viljan, en uppriktig önskan att dela livet med varandra vad det än bjuder.
En vigsel i kyrkan är en gudstjänst fylld med glädje. Innehållet i gudstjänsten varierar från vigsel till vigsel och utrymmet för personliga önskemål om musik, psalmer och böner är stort.