Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Uthyrning

Välkommen att hyra våra lokaler.

För att boka eller få mer information kontakta församlingsherde Manilla Bergström
När du bokar får du även kontaktuppgifter till våra vaktmästare för utlämning av nycklar och praktiska detaljer.

Manilla Bergström

Manilla Bergström

Annedals församling

Församlingsherde

Guldhedskyrkan

Kyrksalen

Röda rummet

Guldhedsrummet