Orgeln i Annedalskyrkan

Konsertorgeln i Annedalskyrkan - Hammarberg 1958/Allen 2015

Annedalskyrkan har genom åren kommit att bli en av Göteborgs främsta evenemangskyrkor. Den 34-stämmiga Hammarbergorgeln från 1958, den tredje i ordningen sedan 1910, har trots sin förhållandevis ringa verkstorlek gjort god tjänst. Men den har alltid varit för liten för detta katedralliknande kyrkorum. En evenemangskyrka med så omfattande musikverksamhet som Annedalskyrkan har, bör också ha en konsertorgel.

Runt 2010 stod det klart att det 1978 inköpta spelbordet på nedre läktaren - tillverkat 1948 av Magnussons orgelbyggeri för Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm - började nå slutet av sin livslängd, och att ett nytt måste anskaffas till en beräknad kostnad av minst 600 000 kronor. Detta faktum gjorde att en digitalorgel kom att framstå som en intressant och kostnadseffektiv lösning med både ett nytt spelbord och en välbehövlig utbyggnad av orgeln.  

Annedalskyrkans organist under 39 år, Bo Urban Nordgren, hade i många år önskat en digital utbyggnad eftersom en utökning av piporgeln aldrig varit realiserbar. Efter framställan från Annedals församling våren 2012 började ärendet beredas i Göteborgs kyrkliga samfällighets orgelutskott. Sedan ett anslag på 1,6 miljoner kronor beviljats av samfälligheten hösten 2013 togs förfrågningsunderlag fram med detaljerad kravspecifikation för en disposition om 76 digitala stämmor på fyra verk och pedalverk, tremanualigt spelbord med pipinterface och 26-kanaligt högtalarsystem. Uppdraget gick till Allen Organs USA genom bolagets svenska representant. Orgeln beställdes i januari 2014 och levererades i december. Installationen slutfördes i september 2015.  

Den bärande tanken under projektarbetet har varit en digital utbyggnad med piporgeln i centrum. Med dennas välklingande 34 stämmor som fundament och 76 digitala stämmor som berikande och kontrasterande komplement har Annedalskyrkan äntligen fått den orgel av tillräcklig storlek och mångsidighet som så länge saknats. Nu finns här en av Sveriges största konsertorglar med sammanlagt 110 stämmor. Annedalskyrkans akustik är med ca 5 sekunders efterklangstid optimal för orgelmusik. Genom kombinationen av orgelns omfattning och kyrkorummets enastående akustik är slutresultatet en klingande läktarorgel av absolut högsta klass.

Vid digital utbyggnad av piporglar där allt spelas från samma spelbord läggs ofta registerandragen ihop så att varje verk har alla andrag i samma registerfält. Så är det inte i Annedal. Här är piporgelns och digitalorgelns andrag placerade i separata rader, och de är dessutom av olika träslag - Rosewood för piporgelns andrag och valnöt för digitalorgelns. Den som vill spela på enbart piporgeln kan alltså med ett ögonkast se vilka stämmor som hör till denna, och vice versa.  

Hela regerverket för piporgeln finns med i det nya spelbordet, inklusive de oktavkoppel som kunde insättas 1978 i och med inköpet av Hedvig Eleonora-spelbordet, vilket finns bevarat som museiföremål på läktarens östra sida. Originalspelbordet från 1958 finns kvar på övre läktaren och är fortfarande i fullt spelbart skick.    

Disposition: Per Frendahl, Johannes Leymann, Bo Urban Nordgren
Intonation: Per Frendahl / Allen
Intonation 2018 – 2020: Jozsef Szaller och Anders Björk
Projektledare och informationstext: Johannes Leyman