Foto: Pål Irestad

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan erbjuder patienter, närstående och personal stöd och själavård. När så mycket handlar om kroppen, kan själen lätt komma i skymundan. Sjukhuskyrkan vill ge hjälp att hantera frågor av olika slag som väcks när man är på sjukhus.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan kommer från olika kristna samfund. Vid behov kan vi ta kontakt med företrädare från olika kyrkor och religioner.

Kapell och expedition ligger i huvudbyggnadens entréplan på Sahlgrenska sjukhuset. Det finns också ett andaktrum i nya vårdbyggnaden på Bruna stråket.

Välkommen att kontakta oss! Läs mer på  sjukhuskyrkans hemsida

 

 

ADRESS OCH TELEFON

Vi är tillgängliga både på Blå stråket 5, där kapell och huvudexpedition finns, och på Bruna stråket 5 där det finns ett andaktsrum. Vi kan nås på tel 031-342 19 18.

EXPEDITION

Expeditionen finns på entréplan i huvudbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. Här är öppet vardagar kl 9-11.

GUDSTJÄNSTER

Andakt vardagar kl 12.45-13.00 Nattvard tisdagar kl 15.00-15.30 Under kyrkliga högtider firar vi gudstjänst. Håll utkik efter affischer!