Foto: Anders Sjöling

Om Guldhedskyrkan

Guldhedskyrkan är centralt belägen i Guldheden. Adressen är Guldhedens kyrkbacke 2. Kyrkan har en vacker kyrksal som välkomnar till andakt och gudstjänst.

Det ryms många olika aktiviteter i Guldhedskyrkan - flera körer, dramagrupper, verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, skapande med färg och form, öppen förskola, lovverksamhet för barn, ungdomsgrupper och gemenskapsträffar. Och mycket mer!

Guldhedskyrkan ritades av arkitekt Helge Zimdal och stod färdig 1966. Kyrkan är typisk för tiden med stora, släta murytor, flacka tak, mörkt tegel och i inredningen möbler och detaljer i furu. På senare år har byggts en glasgång mellan kyrkan och församlingshemmet, som är fint anpassad till de båda byggnadskropparna.

Helge Zimdal var arkitekt och formgivare. 1930 deltog han på Stockholmsutställningen då funktionalismen fick sitt genombrott. 1951-1970 var han professor i arkitektur på Chalmers och har påverkat generationer arktekter med sin modernistiska estetik. Helge Zimdal har ritat mycket skolbyggnader och i Göteborg också flera av de storslagna husen från 1960- och 70-talet högt upp på Avenyn.