Ljuslågorna

Ljuslågorna består av åtta deltagare som har flerfunktionshinder, och gruppen är blandad med personliga assistenter. Deltagarnas språk är begränsat så vi kommunicerar med blickar, kroppsspråk, tonfall och känslor. Trots det blir gemenskapen djup och vi kommer nära livets kärna. Här upplever vi omgivningen med våra sinnen i sång och musik, i lekar och charader i rullstolsdans. En viktig del av träffarna är stunden kring flygeln i kyrkan där musiken och sången får en större klang. Varje träff avslutas med en andakt framme vid altaret där ljuslågorna lyser.

Eva Forngren

Eva Forngren

Annedals församling

Körpedagog, Sångpedagog

Mer om Eva Forngren

Verksamhetsansvarig för verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Nils Olandersson

Nils Olandersson

Annedals församling

Diakon

Mer om Nils Olandersson

Diakon i verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.