Kristallerna

Kristallerna träffas torsdagar i Guldhedskyrkan

Kristallerna är en teater och gestaltningsgrupp på 14 deltagare. Kristallerna har funnits sedan 2008 och har under de senaste åren arbetat mer koncentrerat med teater/drama, rörelsegestaltning och musik.

Kristallernas mål är att möta en publik och öva för att stå på scen. Scenvanan och scennärvaron har vuxit fram och blivit större genom åren.

Kristallerna framträder 2-3 gånger per termin i framför allt konsertsammanhang. Det har blivit en tradition att varje år ha en julkonsert och en vårkonsert tillsammans med Guldkören samt vokalensemblen Cardía och musiker.

Kristallerna framträder också utöver ovan nämnda konserter i andra sammanhang som gudstjänster, konserter i och utanför kyrkan.

Redan från början när Kristallerna började som dramagrupp var samarbetet med Guldkören och Cardía en viktig del. Mycket av den musikgestaltning och teater som Kristallerna gör, görs till musik som Guldkören och Cardía sjunger. 

Med viss regelbundenhet gör vi större satsningar och projekt. Senast föreställningen Skuggdans som framfördes 2015 och 2016.

Utrycksätten är många. Rörelsegestaltning till musik, teater, poesi, dans och sång.

Kristallerna övar i regel varannan torsdag mellan 18:00 och 19:30.
Leder gruppen gör Nils Olandersson