Musik

Annedals församling har ett sprudlande musikliv! Här ges lunchkonserter och stora uppsättningar körverk, julkonserter och musikgudstjänster och mycket mer. I Guldhedskyrkan finns fem körer med olika profiler som sjunger i gudstjänster och ger regelbundna konserter.

Annedals församling arrangerar kontinuerligt konserter i Annedalskyrkan med de populära lunchkonserterna på tisdagar i fokus. Här ges också orgelkonserter, stora körverk, julkonserter och Sångsugen i advent. Kyrkan är en etablerad konsertscen i Göteborg med egna körer och gäster, och under hela året hyr körer, föreningar och produktionsbolag kyrkan och erbjuder musikupplevelser av alla slag.

I Guldhedskyrkan finns sedan många år tillbaka en stark körtradition. Idag är det fem olika körer med skiftande karaktär som övar eller har sitt ursprung i Guldhedskyrkan. Du hör körerna i många av kyrkans gudstjänster.

Tommy Jonsson

Tommy Jonsson

Mer om Tommy Jonsson

Organist i Annedalskyrkan

Eva Forngren

Eva Forngren

Annedals församling

Körpedagog, Sångpedagog

Mer om Eva Forngren

Verksamhetsansvarig för verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Kent Andersson

Kent Andersson

Annedals församling

Kantor

Mer om Kent Andersson

Kantor i Guldhedskyrkan