Musik och körer

Annedals församling har ett sprudlande musikliv! Här ges lunchkonserter och stora uppsättningar körverk, julkonserter och musikgudstjänster och mycket mer. I Guldhedskyrkan finns fem körer med olika profiler som sjunger i gudstjänster och ger regelbundna konserter.

Annedals församling arrangerar kontinuerligt konserter i Annedalskyrkan med de populära lunchkonserterna på tisdagar i fokus. Här ges också orgelkonserter, stora körverk, julkonserter och Sångsugen i advent. Kyrkan är en etablerad konsertscen i Göteborg med egna körer och gäster, och under hela året hyr körer, föreningar och produktionsbolag kyrkan och erbjuder musikupplevelser av alla slag.

I Guldhedskyrkan finns sedan många år tillbaka en stark körtradition. Idag är det fem olika körer med skiftande karaktär som övar eller har sitt ursprung i Guldhedskyrkan. Du hör körerna i många av kyrkans gudstjänster.

Körer i Guldhedskyrkan

I Guldhedskyrkan finns sedan många år tillbaka en stark körtradition. Idag är det fem olika körer med skiftande karaktär som övar eller har sitt ursprung i Guldhedskyrkan. Du hör körerna i många av kyrkans gudstjänster.

Cardia

Cardía kommer från det grekiska ordet Kardia vilket betyder hjärta. Det ger en signal om vår inriktning och intention. Läs mer!

Guldkören

En kör som berör. Läs mer!