Konfirmation

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek? Varför firar man gudstjänst? Måste jag vara felfri? Vill Gud prata med oss och om vad i så fall? Ser Gud mig?

Konfirmationsundervisningen handlar om Gud och om det som du tycker är viktigt i livet. Den här tiden är en tid då du kan komma närmare de frågor som gör livet viktigt att leva. Hos oss är det okej att fundera och fråga om allt.

Du kan välja mellan veckogrupp under läsåret eller läger på Lyckebo vid havet under tre veckor på sommaren. Också du som har intellektuell funktionsnedsättning är välkommen till konfirmationsläsning!

 
Veckoläsning i Domkyrkopastoratet

Annedals församling är en del av Göteborgs Domkyrkopastorat.
Tillsammans gör vi en satsning på veckokonfirmanderna. 

Andreas Rångeby

Andreas Rångeby

Annedals församling

Församlingspedagog