Foto: Anders Sjöling

Kollekten

Varje söndag tar vi upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart kollekten går.