Guldkören

En kör som berör. Läs mer!

Guldkören består idag av 26 sångare och träffas varannan torsdag mellan kl.18 och 19.30 i Guldhedskyrkan. Repertoaren är en viktig del av körens identitet. Det finns en tydlig textmedvetenhet och en strävan att hitta musik från olika genrer.

Guldkören hade sin första körövning i september 1998. Sedan dess har kören vuxit och utvecklats på olika sätt. De första åren prövade vi oss fram och använde olika musikaliska uttryck, sång i första hand men också dans och rytmik. Idag är Guldkören en kör som arbetar målmedvetet och ambitiöst med just körsång och sångteknik. Att få växa och utvecklas ger lust och självförtroende.

Varje år medverkar Guldkören på gudstjänster och konserter både i och utanför vår egen församling. En viktig dimension för kören är det mångåriga samarbetet med vokalensemblen Cardía och teater- och gestaltningsgruppen Kristallerna. Varje termin gör Guldkören tillsammans med dessa båda en stor scenisk julkonsert i Annedalskyrkan och likaledes en vårkonsert i Guldhedskyrkan

Under åren har Guldkören hunnit med många roliga, spännande och utmanande projekt. Dels större föreställningar som tex 
Häxan och lejonet och Skuggdans. Kören gjorde också en fantastisk kulturmötesresa till Palestina/Israel 2010.

Guldkören leds sedan starten av Eva Forngren.