Guldkören

Guldkören är en fantastisk kör med sångare med intellektuella funktionsnedsättningar och frivilliga ledare! En kör som berör!

Guldkören hade som första körövning i september 1998 och har alltså 20-årsjubileum 2018.

Sedan dess har kören övat regelbundet, vuxit och utvecklats på många olika sätt.  Från att de första åren ha varit mer en verksamhet för en speciell målgrupp som ägnade sig åt körsång, men som i första hand sökte ett sammanhang och gemenskap, till att nu ha blivit en ambitiös kör som arbetar mycket målmedvetet där två tredjedelar av körsångarna har en intellektuell funktionsnedsättning. De övriga som inte har detta handikapp är med för att man för att man dels vill vara en del av en unik gemenskap och hjälpa till där det behövs men lika mycket för att man sjunga i en seriös kör och genom våra olika framträdanden, förmedla något som är viktigt.

Guldkören är en kör som berör på ett särskilt sätt. Det beror bl.a. på deras förmåga att ge sig hän, att bli ett med musik och text, men inte bara det. En viktigt komponent är repertoaren som väljs ut noggrant. Målet är en stor genrebredd och textmedvetenhet. Kören sjunger dock bara på svenska och inte klassik musik, annars det mesta.

Idag består Guldkören av 30 sångare och sjunger 2-3 gånger varje termin i olika sammanhang, på gudstjänster, konserter, event i och utanför församlingen. En viktig dimension för kören är deras mångåriga samarbete med vokalensemblen Cardía och teater- och gestaltningsgruppen Kristallerna (den sistnämnda också en grupp inom arbetet för personer med funktionsnedsättning). Varje termin gör Guldkören tillsammans med dessa båda en stor scenisk julkonsert i Annedalskyrkan och en vårkonsert i Guldhedskyrkan.

Under åren har Guldkören hunnit med många roliga, spännande och utmanande projekt. Dels 3 olika stora integrerade körföreställningar/produktioner;
Häxan och lejonet 2002, Ett requiem för livet 2008/2009 och Skuggdans 2015/2016. Men också en fantastisk kulturmötesresa till Palestina/Israel 2010.
I det projektet gjorde man dels en pilgrimsresa till olika historiska och heliga platser med framför allt så var det möten med människor därnere i form av musik och drama. Dels sjöng Guldkören på en utomhuskonsert på svenska teologiska institutet i Jerusalem och dels på en gudstjänst i S:T Saviors Church. Den största upplevelsen var ändå när kören deltog i en tvådagars workshop i Birzeit nära Ramallah på Västbanken som utmynnade ut i en offentlig konsert. Tillsammans var vi 100 deltagare på som sjöng, dansade och spelade teater och möttes bortom språk- och religionsbarriärer. Ett minne för livet.

Med på resan var också vokalensemblen Cardía och Dans & Dramagruppen, en föregångare till Kristallerna.

Guldkören övar som regel varannan torsdag; mellan kl 18 och 19.30 i Guldhedskyrkan. Den startades av Eva Sundqvist och hon leder fortfarande kören.

Eva Forngren

Eva Forngren

Annedals församling

Körpedagog, Sångpedagog

Mer om Eva Forngren

Verksamhetsansvarig för verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.