Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Körer i Guldhedskyrkan

I Guldhedskyrkan finns sedan många år tillbaka en stark körtradition. Idag är det fem olika körer med skiftande karaktär som övar eller har sitt ursprung i Guldhedskyrkan. Du hör körerna i många av kyrkans gudstjänster.

Cardía är en vokalensemble som startades 2005 av Eva Forngren som fortfarande är körens dirigent. Cardía består av 29 körsångare och har en bred repertoar. Vi sjunger alltifrån traditionell körmusik, pop, jazz och annat däremellan. Eva är också arrangör och har skrivit många körarrangemang. Det har gjort att kören har fått en delvis egen repertoar, eget sound och en egen profil. 

Guldkören är en kör som inte lämnar någon oberörd. Den är en del av Guldhedskyrkans handikappverksamhet  som riktar sig till människor med intellektuella funktionshinder. Guldkören består av omkring 30 körsångare, där ungefär 20 av dem har en funktionsnedsättning och övriga är frivilliga ledare. Körledare är Eva Forngren. 

Guldhedskyrkans kammarkör startades på 70-talet av Mats Lissdaniels som då var kyrkomusiker i församlingen. Nu leds kören av Ulrike Heider och består av 45 medlemmar i åldern 25-60 år. Repertoaren är bred, från 1200-talet fram till våra dagar. Kören framför ofta större körverk som Bachs h-mollmässa men ger också a cappella-konserter. 

Kören Saltstänk är också en blandad kör med ca 25-30 sångar som bildades 1985 av Marit Zetterström men som numera leds av Tore Sunesson. Kören är en ideell förening och har ett samarbete med Guldhedskyrkan. Körens repertoar är både sakral och profan. Saltstänk gör regelbundet större projekt i egen regi. 

GLS, Göteborgs Lärarseniorer består av omkring 50 körsångare, före detta lärare som träffas och övar i Guldhedskyrkan på måndagsförmiddagar. Körledare är Hilding Egestål.

 

Guldkören

En kör som berör. Läs mer!

Musiker i församlingen

Kyrkomusiker i Guldhedskyrkan är Kent Andersson. Förutom att han spelar på förrättningar, finns han ofta med som ackompanjatör till några av körerna. Kent är en musiker av rang som präglar, lyfter och gör musiklivet i Guldhedskyrkan till något alldeles speciellt. Förutom Kent arbetar även Eva Forngren med musiken i Guldhedskyrkan. Eva är utbildad körpedagog och har startat olika körer som hon fortfarande leder; vokalensemblen Cardía och Guldkören.