Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Körer i Guldhedskyrkan

I Guldhedskyrkan finns sedan många år tillbaka en stark körtradition. Idag är det fem olika körer med skiftande karaktär som övar eller har sitt ursprung i Guldhedskyrkan. Du hör körerna i många av kyrkans gudstjänster.

Kören Cardía är en blandad vuxenkör som består av 24 sångare. Körens ambition är att lära sig all musik utantill oavsett genre. Repertoaren är bred, pop, jazz, folkmusik, och klassisk musik. Eva Sundqvist är körledare och skriver många körarrangemang vilket har bidragit till att kören har ett eget sound. Cardía har medverkat i en mängd konserter och gudstjänster men också satsat på större projekt, till exemepl föreställningen Ett requiem för livet och Kulturmötesresa till Palestina/Israel

Guldkören är en kör som inte lämnar någon oberörd. Den är en del av Guldhedskyrkans handikappverksamhet  som riktar sig till människor med intellektuella funktionshinder. Guldkören består av omkring 30 körsångare, där ungefär 20 av dem har en funktionsnedsättning och övriga är frivilliga ledare. Körledare är Eva Sundqvist. 

Guldhedskyrkans kammarkör startades på 70-talet av Mats Lissdaniels som då var kyrkomusiker i församlingen. Nu leds kören av Ulrike Heider och består av 45 medlemmar i åldern 25-60 år. Repertoaren är bred, från 1200-talet fram till våra dagar. Kören framför ofta större körverk som Bachs h-mollmässa men ger också a cappella-konserter. 

Kören Saltstänk är också en blandad kör med ca 25-30 sångar som bildades 1985 av Marit Zetterström men som numera leds av Tore Sunesson. Kören är en ideell förening och har ett samarbete med Guldhedskyrkan. Körens repertoar är både sakral och profan. Saltstänk gör regelbundet större projekt i egen regi. Läs mer om Saltstänk 

PLR, Pensionerade lärares kör består av omkring 50 körsångare, före detta lärare som träffas och övar i Guldhedskyrkan på måndagsförmiddagar. Körledare är Gunnar Thiringer.

Kyrkomusiker i Guldhedskyrkan är Kent Andersson. Förutom att han spelar på förrättningar, finns han ofta med som ackompanjatör till några av körerna. Kent är en musiker av rang som präglar, lyfter och gör musiklivet i Guldhedskyrkan till något alldeles speciellt. Förutom Kent arbetar även Eva Sundqvist med musiken i Guldhedskyrkan. Eva är utbildad körpedagog och har startat olika körer som hon fortfarande leder; kören Cardía och Guldkören.

Kent Andersson

Kent Andersson

Annedals församling

Kantor

Mer om Kent Andersson

Kantor i Guldhedskyrkan

Eva Forngren

Eva Forngren

Annedals församling

Körpedagog, Sångpedagog

Mer om Eva Forngren

Verksamhetsansvarig för verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.