Gudstjänster

Gudstjänst firas i både Annedalskyrkan och Guldhedskyrkan. Söndagens gudstjänst kl. 11 firas oftast i Guldhedskyrkan. Morgonmässa varje onsdag i Guldhedskyrkan.