Gemenskapsträffar

Smörgåslunch, kaffe och inspirerande program.

Tid: Onsdagar kl 12.15 (börja gärna med middagsbön kl 12)
Plats: Guldhedskyrkan

Smörgås och kaffe till självkostnadspris. 

Program våren 2024

3 april Ett liv innanför murarna – före detta kriminalvårdare Bertil Henriksson blickar tillbaka.

10 april Livet som flykting – konsten att gråta i det tysta. Föreläsning med Seroj Ghazarian, utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad.

17 april Musikprogram med Eva Forngren och Kent Andersson.

24 april Min hörselhistoria – att leva med en dold funktionsnedsättning. Siw Karlsson, hörselpedagog berättar.

1 maj Utgår pga. helgdag.

8 maj Landerierna i Göteborg - föredrag med Åke Hertzberg.

15 maj Utgår pga. församlingsresa.

22 maj Passion för livet - livscafé för förbättrad livskvalitet. Terminsavslutning.

 

Se kalender.