Församlingsråd och protokoll

Ledamöter:​
Anna Källén, ordförande
kallen.anna@gmail.com, 0768-85 90 53

Kerstin Ekdahl, vice ordförande
kerstin.ekdahl@outlook.com, 0705-30 91 38

Margareta Wicander
margareta20juli@gmail.com, 0700-45 55 67

Ann Ahlbom
ann.ahlbom@hotmail.com 0723-21 66 26​

Karl Sahlin
karlsahlin@gmail.com 0709-87 49 22

Bo-Gunnar Henning
bo-gunnar@engram.se 0705-85 01 57

Cathrina Stålkint, församlingsherde
cathrina.stalklint@svenskakyrkan.se

Ersättare:
Bernt Nielsen
bernt.nielsen@telia.com 031-40 24 68

Lisbeth Torring
torring.lisbeth@gmail.com 0707-24 22 22

​Kristina Breide Söderpalm
kristina.soderpalm@gmail.com 0767-67 80 14