Dop, konfirmation, vigsel & begravning

Vid livets stora högtider, när tillvarons grund förändras för gott, är vi många som söker kyrkans riter för trygghet, tro och tradition. Välkommen!

Boka dop, vigsel och begravning i Annedals församling

Kontakta bokningscentralen och boka tid för dop, bröllop och begravning. Bokningscentralen svarar på frågor som rör kyrkliga förrättningar i nio kyrkor i centrum.

Dop

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling.

Konfirmation i Göteborgs domkyrkopastorat

Konfirmation är en unik och viktig upplevelse, där ditt liv står i centrum. Men konfirmation handlar också om mötet med något som är större; det är en upplevelse av gemenskap, tro, utmaningar, glädje, sorg, ansvar, skratt och ny vänskap.

Vigsel

En vigsel i kyrkan är en gudstjänst fylld med glädje.

Begravning

Hur kommer man igenom sorg? Finns det en fortsättning efter döden? Vad är meningen med livet?