Foto: Henrik Ismarker, Creative Commons, flickr.com

Dop

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling. Välkommen att boka dop!

När en ny liten människa döps blir dopdagen ett tillfälle för familj, släkt och vänner att samlas kring den nyfödde och hälsa honom eller henne välkommen till familjen och livet. Den dagen kan bli barnets första högtidsdag.

Dopet är ett sakrament, en helig handling, ett uttryck för att varje människa är skapad och älskad av Gud. Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll, dopet är öppet för alla oavsett ålder. Vanligast är att man döps som spädbarn. Prästen frågar efter namnet på den som ska döpas, men dopet är ingen namngivningssakt. Namnet nämns för att påminna om att dopet är personligt, det gäller just denna människas liv.  Dopet kan ske i samband med gudstjänst , vid annan tidpunkt eller i hemmet.