Foto: Henrik Ismarker, Creative Commons, flickr.com

Dop

När en ny liten människa döps blir dopdagen ett tillfälle för familj, släkt och vänner att samlas kring den nyfödde och hälsa honom eller henne välkommen till familjen och livet. Den dagen kan bli barnets första högtidsdag.

Boka dop

Hitta lediga doptider i en kyrka i Göteborgs domkyrkopastorat

Klicka här

Guldhedskyrkan är belägen på Södra Guldheden i närheten av Doktor Fries torg. Guldhedskyrkan är en 1960-talskyrka med ett lite mindre kyrkorum med plats för cirka 150 gäster.

Annedalskyrkan är en stor kyrka i närheten av Linnéplatsen. Här finns det plats för åtminstone 500 gäster i det stora kyrkorummet. Dop kan också äga rum i det lilla dopkapellet längst bak i kyrkan för de lite mindre sällskapen på 15-20 personer.

Dopklänningar i olika storlekar finns till utlåning, för bilder klicka HÄR.

Vid bägge kyrkorna finns det ett fåtal parkeringsplatser och det är lätt att ta sig till kyrkorna med kollektivtrafik. Bägge kyrkorna är tillgänglighetsanpassade och har fullt utrustade lokaler i direkt anslutning för dopkalas. För mer bilder och info om lokalerna – klicka HÄR.

Om dopet

När en ny liten människa döps blir dopdagen ett tillfälle för familj, släkt och vänner att samlas kring den nyfödde och hälsa honom eller henne välkommen till familjen och livet. Den dagen kan bli barnets första högtidsdag.

Dopet är ett sakrament, en helig handling, ett uttryck för att varje människa är skapad och älskad av Gud. Barn, ungdom eller vuxen spelar ingen roll, dopet är öppet för alla oavsett ålder. Vanligast är att man döps som spädbarn. Prästen frågar efter namnet på den som ska döpas, men dopet är ingen namngivningssakt. Namnet nämns för att påminna om att dopet är personligt, det gäller just denna människas liv.  Dopet kan ske i samband med gudstjänst, vid annan tidpunkt eller i hemmet.

Kontakt