Foto: Kristina Johansson

Begravning

Hur kommer man igenom sorg? Finns det en fortsättning efter döden? Vad är meningen med livet? Andakter, gudstjänster och samtal i samband med död och begravning tar upp dessa frågor. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att ge oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden.

Hur går det till?

Vanligast är att anhöriga först kontaktar en begravningsbyrå som därefter kontaktar vår expedition för bokning av begravning. Efter bokningen blir du kontaktad av en präst. 

En begravningsbyrå kan hjälpa till med praktiska frågor, som val av kista och transporter. Som anhörig bestämmer du själv i vilken utsträckning du vill ta hjälp av en begravningsbyrå.

Det finns många möjligheter att påverka innehållet i begravningsgudsjänsten. Ibland finns önskemål nerskrivna och ibland är de endast uttalade. Det finns flera fördelar med att uttrycka sina önskemål för anhöriga medan man lever så vet man som anhörig och har möjlighet att fråga extra om något är oklart. Önskemål tas upp med prästen i samtalet inför begravningen.

Kostnad

Om den avlidna tillhör Svenska kyrkan, är upplåtelsen av kyrka ellerbegravningskapell kostnadsfri liksom vissa transporter. 

Vid begravningsgudstjänsten medverkar präst, organist och vaktmästare utan kostnad.

Om anhöriga önskar begravningsgudstjänst för avliden som inte tillhör Svenska kyrkan måste först kyrkoherden avgöra om begravningsgudstjänst kan hållas. För den som inte tillhör Svenska kyrkan tas en avgift ut för kyrka, vaktmästare, präst, organist och transporter. 

Den som önskar kan låta täcka kistan med församlingens bårtäcke.

Präster