Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamheter i Bergums kyrka

och församlingshem

Café och mat

Café ideElla

Måndagar, jämna veckor, kl. 10.00-12.30

Kom och drick ditt förmiddagskaffe här! Smörgås och liten kaka serveras. Under cafétiden träffas några olika intressegrupper för dem som vill vara med. Handarbetsgrupp där Ingela Hermansson finns med och hjälper till och Bibelstudiegrupp som leds av Charlotta Nylund präst, Bo Claesson präst eller Tina Dahllöw diakon. Här finns också ett "Bokbytarbord". Har du böcker i din bokhylla som står och dammar? Ta med dig dem, kanske är det någon annan som är intresserad. De som inte går åt skänker vi i slutet av terminen till Second hand.

lättgympa - med möjlighet att sitta eller stå - start v. 38

Angereds stadsdel (Träffpunkter i Angered) erbjuder lättgympa under Café idéEllas öppettider.
Måndagar, jämna veckor, kl. 10.00-11.00
Bergums församlingshem
Alla kan vara med, alla gör rörelserna efter egen förmåga, alla har på sig mjuka kläder. Alla är välkomna!

Bibelstudium

Varje måndag förmiddag under förmiddagscaféet.
- Det är spännande att ibland få höra vad andra tänker om Bibelns texter! Så uttrycker sig en av deltagarna i bibelgruppen. Välkommen du också!

Bokcirkelcafé

Kl. 17.30-19.00 måndagarna: 9 september, 7 oktober, 4 november och 2 december

Middagsbön och soppa

Torsdagar kl. 12.30
- Start
5 september
Soppan inleds med middagsbön. Kostnad soppa: 30 kronor.

Arbetskretsen - Symöte

Tisdagar, jämna veckor, kl 16.30-18.00 Start 3/9 
Vi handarbetar och allt överskott går till välgörande ändamål.

Barn och unga

Ansvarig Sanna Engelbrektsson  031- 731 82 58

miniorer  

Torsdagar kl. 17.30-19.00
Verksamhet för barn årskurs F-2
Lek, teater, pyssel, bakning, matlagning och andakt. Vi medverkar vid några gudstjänster varje termin. 

Juniorer

Onsdagar kl. 14.30-16.00
Verksamhet för barn i årskurs 3-6. Lek, pyssel, bakning, matlagning och andakt.

Torsdagsklubben (årskurs 5-6)

Torsdagar kl. 15.30-17.00
Lek, drama, pyssel, bakning, matlagning och andakt. Medverkar onsdag 13/11 och söndag 8/12. Anmälan till Sanna! 

Barnrytmik - Sjunga spela 

Tisdagar kl. 10.00-12.00
För barn 0-5 år, med vuxen. Kom och sjung med de små barnen! Vi sjunger, spelar, dansar, leker och fikar tillsammans. Ansvarig: Tina Dahllöw.

Sång och musik

Ansvarig Elise Edström 031-731 82 62

Hopp 1 - Barnkör

Onsdagar kl. 16.50-17.35
Kör för barn från 4 år och uppåt, med vuxen. Sjung och spela med rörelser.

Hopp 2 - Barnkör

Onsdagar kl. 15.00-15.45
Kör för barn årskurs F-2. Sång med rörelser och spel.

Unga röster- kör

Onsdagar kl. 16.00-16.45
Kör för barn i årskurs 3-6. Sjunger körsånger unisont och med stämmor. Vi samarbetar även med Juniorgruppen.

Kyrkokören Bergum

Tisdagar kl.19.00 - 21.00
Kör för alla som älskar att sjunga. Det är härligt att sjunga - vi sjunger alla slags sånger i kyrkan, församlingshemmet mm.

Sångglada kören

Torsdagar kl. 11.00-12.00 - Ny tid!
Allsångskör - Kom när du kan eller kontakta Elise Edström om du är intresserad.

Fri musikundervisning

Undervisning i orgel erbjuds i mån av plats. Kontakta Elise Edström för mer information 031-731 82 62.