Foto: Conny Nylén

Om Gunnareds kyrka

Gunnareds kyrka är belägen på Kråkekullen vid Angereds centrum. Den invigdes den 12 okt 1997.

Välkommen på en rundtur i kyrkan.

Besöksadress

Gunnareds kyrka och församlingshem
Gunnareds kyrkväg 1
Hållplats: Angered Centrum

Gunnareds kyrka är belägen på Kråkekullen vid Angereds centrum. Den invigdes den 12 okt 1997.
År 1990 utlystes en arkitekttävling om hur Gunnareds nya kyrka skulle se ut. Arkitektbyrån Sjögrens vann med bidraget ”Hörnstenen”.  Arkitekten var Sven Magnus Sjögren och han sa om den nya kyrkan "Det högresta sadeltaket över själva kyrkorummet markerar en byggnad med ett särskilt syfte. En byggnad för stillhet, andakt och högtid...".
Takstolarna är av norrlandsfur som huggits för hand. Kyrkan är byggd av tegel, sten och trä. Sammanlagt finns det 140 000 tegelstenar. 
 
 Altartavlan i Gunnareds kyrka lämnar ingen människa oberörd. Jesus finns i centrum, omgiven av bilder ur Kristi liv. Den är gjord i kakelmosaik av konstnären Lotta Söder (f.1959).

Kuriosa
Ann Nyström skrev om Gunnareds kyrka i sin C-uppsats för kulturvetenskaper, konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet 2009.
Uppsatsen heter Sakral, sekulär och segregerad - Fallstudie på Gunnareds kyrka från 1997. Fenomenologiska analyser ur ett kultursociologiskt perspektiv.
En kopia på uppsatsen finns på pastorsexpeditionen om du skulle vara intresserad att läsa den.