Foto: Conny Nylén

Om Angereds kyrka

I en källa från 1415 står det "Awngaryd sokn". Den första delen av namnet står troligen för en inbyggarbeteckning, avungar = de som bor vid aven (avarna), det vill säga vid vattensamling(- arna). Efterleden av namnet är ryd = röjning.

Välkommen på en rundtur i kyrkan.

Besöksadress

Angereds kyrka
Hultavägen 1, Gunnilse
Församlingshemmet
Stommavägen 3, Gunnilse
Hållplats: Angereds kyrka

Angereds kyrka är troligen från 1200-talet. Dopfunten är av en typ som var vanlig då. Den lilla kyrkklockan är från 1544 och därmed en av de äldsta daterade kyrkklockorna i Västsverige. 1791-93 genomfördes en omfattande reparation av Angereds då fallfärdiga kyrka. Den fick då den nuvarande storleken och huvudsakliga utseende. Sakristian är dock tillbyggd på 1920- talet. 
   
Trots att Angered nu är en stadsdel i Göteborg finns fortfarande mycket av den säregna naturen kvar. Lärjeåns dalgång slingrar sig genom hela församlingen och erbjuder stora möjligheter för strövtåg och fågelexkursioner.

I norr och nordost finns Vättlefjäll, ett bergsområde som sträcker sig från Göta älv rakt öster ut. Är detta månne Sveriges sydligaste fjäll? Troligen kallas det fjäll eftersom det förr, i motsats till idag, inte var skogbevuxet område. 

Anhalt för vandrare och pilgrimer
Angereds kyrka utgör en anhalt läng den 37 mil långa Bohusleden/Nordsjöleden. Har du inte möjlighet att vandra själv kan du se etapperna kring Angereds kyrka nedan.