Medlem

DU är den öppna barnverksamheten, DU är gemenskapen för daglediga, DU är möjligheten till fina dop, bröllop och begravningar, DU är konfirmandverksamheten och mycket, mycket mer. Kort sagt: så är vi, fastän många, en enda kropp.

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Svenska kyrkan är en kyrka som:

 • Utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.
 • Hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
 • Samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.
  Välkommen att läsa mer om ditt medlemskap och vad de olika avgifterna är och används till!

Att bli medlem....

 ...Det är enkelt! Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också att ansöka om medlemsskap. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Ladda ner inträdesblanketten här eller kontakta församlingsexpeditionen 031-731 82 00.
Läs även 18 anledningar till att vara medlem.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

KYRKOAVGIFTEN GÖR GOTT FÖR MÅNGA

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas, 
 • gemenskapsträffar för äldre.
 • arbete för människor i utsatta situationer.
 • ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

  Du stödjer även en kyrka som:  

 • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
 • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner, tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

SKILLNAD MELLAN KYRKOAVGIFT OCH BEGRAVNINGSAVGIFT

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiftenbetalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.  

DIN KYRKOAVGIFT STYRS AV INKOMST OCH VAR DU BOR

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2018 är 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Den totala intäkten från kyrkoavgiften 2018 uppgår till 14,8 miljarder kronor. Kyrkoavgiften motsvarar ungefär 60% av Svenska kyrkans totala verksamhetsintäkter.

I Angereds församling är kyrkoavgiften 85 öre per intjänad hundralapp, alltså 0,85 % av din inkomst. Har du ingen inkomst betalar du ingen kyrkoavgift. Alla betalar dock begravningsavgift på 13 öre, oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte.

Vill du diskutera ditt medlemskap?

Kontakta då kyrkoherde Maria Ottensten.
Läs mer om medlemskapet på svenska kyrkan.se/medlem

Uträde ur Svenska kyrkan

Maria Ottensten

Maria Ottensten

Nylöse Pastorat

Kyrkoherde