Meny

"Leva vidare" - Samtalsgrupp om sorg och saknad

Att mista en nära anhörig är svårt. Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Ibland kan det ändå vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

Välkommen till Leva-vidare-grupp i Angereds församling
I gruppen går vi igenom dessa moment:

  • Den sörjandes egen livsberättelse
  • Tiden tillsammans
  • Tillsammans kring döden
  • Tiden efter dödsfallet
  • Vardagssituationen och framtiden
  • Möjligheter att gå vidare

Vill du veta mer?

KONTAKTA DIAKON TINA DAHLLÖW:
Telefon 031-731 94 07
E-post tina.dahllow@svenskakyrkan.se