Anställda i församlingen

Här finns kontaktuppgifter till alla anställda i Angereds församling.

Församlingsexpeditionen


Församlingsexpeditionen är öppen måndag, onsdag-fredag kl. 9-12, 13-15 samt tisdag kl. 9-12 och finns i Gunnareds kyrka.

Det går bra att komma hit, ringa eller skicka e-post.
Adress: Gunnareds kyrkväg 1, tel: 031-731 82 00.

Alla medarbetare