Foto: Alex Giacomani/IKON

Konfirmation 2020/21

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Läs mer här och anmäl dig till konfan senast 1 november!

Konfirmationstiden handlar om livet, kyrkan, kristen tro och hur dessa hänger ihop. Vi utforskar detta genom lek, samtal, undervisning, kreativa övningar och gudstjänst. Inga frågor och funderingar är konstiga eller fel, utan här kan man få chans att prata om allt mellan himmel och jord. Vi hoppas att du vill följa med på konfirmationsäventyr med vår konfirmationsgrupp under läsåret 20/21!

Konfirmationsgrupp, med fyra läger

Största delen av konfirmationsläsningen sker på lägren, därför är det viktigt att du kan vara med. Mellan lägren träffas vi ett antal gånger under en vardagseftermiddag/kväll. Utöver det ingår gudstjänstbesök under läsåret.

Inskrivning:

Läger 1: 27-29/11

Läger 2: 6-8/1 2021

Läger 3: 19-21/3

Läger 4: 13-16/5

Konfirmation:

5/6

Kontakta mig om du har frågor

Carl Martin Hægermark

Carl Martin Hægermark

Angereds församling

Komminister/präst

Kontakta mig om du har frågor

Agneta Ljungqvist

Agneta Ljungqvist

Angereds församling

Församlingspedagog