Anställda i Angered och Bergums kyrkor

Det är vi som arbetar i Angered och Bergums kyrkor. Hör gärna av dig till någon av oss!

Charlotta Nylund

Charlotta Nylund

Angereds församling

Distriktspräst och arbetsledande komminister

Tina Dahllöw

Tina Dahllöw

Angereds församling

Diakon

Fredrik Söderberg

Fredrik Söderberg

Angereds församling

Kantor

Elise Edström

Elise Edström

Angereds församling

Kantor

Sophie  Carlgren

Sophie Carlgren

Angereds församling

Församlingsassistent

Shant Avidisian

Shant Avidisian

Angereds församling

Kyrkvaktmästare