Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt men den skiljer sig åt. Prästen har en absolut tystnadsplikt vilket innebär att inget får föras vidare utanför samtalsrummet. Diakonen däremot får bryta tystnadsplikten vid tre olika tillfällen:

  • Om man får medgivande från den som söker hjälp. Det kan gälla då man tillsammans t.ex. behöver ta kontakt med myndigheter eller sjukvård.
  • Om man får kännedom om att barn far illa så har diakonen anmälningsplikt dvs. man är skyldig att anmäla detta till socialförvaltningen.
  • Om diakonen kallas som vittne vid en rättegång.