Svenska kyrkan Ängelholm

Ängelholms församling är belägen i nordvästra Skåne i Ängelholms kommun. Vi är ca 15 400 medlemmar i en stad där landsbygd, stadsliv och hav förenas.  

Församlingen är, som en del av Svenska kyrkan, ett evangelisk-luthersk trossamfund och bestod tidigare av församlingarna i Ängelholm, Höja och Rebbelberga men som sedan år 2010 tillsammans bildar Ängelholms församling. 

I församlingen finns fyra kyrkor: Ängelholms kyrka, S:t Mikael, Höja kyrka och Rebbelberga kyrka. Varje kyrka har ett församlingshem och vid Ängelholms kyrkogård ligger Heliga korsets kapell med tillhörande krematorium. 

Ängelholms kyrkliga historia har anor från 1500-talets början. Den ursprungliga kyrkan i Ängelholm förstördes 1565 i kriget mellan Sverige och Danmark och det skulle dröja ända till 1700-talets början innan en ny kyrka uppfördes på den gamla kyrkans grund.

Förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar bedriver Ängelholms församling året om många verksamheter i kyrkor och församlingshem.