Pressrelease

Pressrelease

Ängelholms församlings kyrkoråd rekommenderar försäljning av församlingshem

Kyrkorådet i Ängelholms församling rekommenderar kyrkofullmäktige att fatta ett inriktningsbeslut med följande innebörd: att Ängelholms församling avyttrar två församlingshem; Åvalla och Rebbelberga. Kyrkorådet rekommenderar också att församlingens verksamhet i centrum ska analyseras djupare för att kunna tydliggöra vilka verksamheter som ska blir kvar i centrum, i mer ändamålsenliga lokaler, och vilka som ska flyttas ut till området vid kyrkan S:t Mikael.  Skälen till föreslagen avyttring är två: en kombination av att församlingshemmen är för stora och nyttjas för lite i förhållande till den dagliga verksamheten, och för det andra att de är för kostsamma. Under våren 2015 presenterades en rapport framtagen av externa konsulter, som visade att Ängelholms församling har eftersatt underhåll om drygt 50 miljoner kronor i kyrkor och församlingshem. Den föreslagna åtgärden görs för att säkra framtida verksamhet och ekonomi i församlingen. I samband med ovan nämnda förändringar kommer en utredning också göras angående förändrade årsöppettider i två av församlingens kyrkor.

Frågan ligger för beslut hos kyrkofullmäktige måndagen den 7 november 2016.