Öppet brev till församlingsbor i Ängelholms församling:

En ny start - för medlemmarnas skull

 

 

Ängelholms församling äger idag tre kyrkor med tillhörande församlingshem samt S:t Mikael som är allt-i-ett, dessutom har vi ett kapell. Det är många byggnader i förhållande till antalet medlemmar. Hur mycket vi än hade önskat något annat så minskar antalet medlemmar, inte bara hos oss i Ängelholm utan i hela Svenska kyrkan. Detta medför att skorna inte längre passar, de har blivit för stora. Detta har även bekräftats av externa experter: Våra lokaler är för stora i förhållande till våra behov, de är för dyra i drift och de har oerhört stora behov av underhåll och renovering. Externa fastighetsingenjörer har visat att bara det eftersatta underhållet uppgår till minst 53 miljoner kronor. Behåller vi alla våra fastigheter kommer vår ekonomi inte kunna bära dessa kostnader. Vi måste anpassa våra lokaler till den verksamhet vi bedriver. Som det ser ut nu står många lokaler tomma stora delar av dagen. Vi kan inte gentemot våra medlemmar försvara detta. Det är inte god medlemsvård att låta medlemsavgiften gå till uppvärmning och renovering av gamla omoderna och dåligt anpassade lokaler, när medlemsavgiften kan, och borde, gå till kärnverksamhet i stället. Därför har kyrkorådet kommit fram till att något måste göras - för medlemmarnas skull.

Initialt kommer därför Rebbelberga församlingshem säljas. Att renovera upp det alternativt hyra ut det är inte ekonomiskt försvarbart. Verksamheten som finns där idag kommer flyttas till våra andra församlingshem och i viss mån till Rebbelberga kyrka, vilket förväntas ske under 2017.

Andra steget är att avyttra Åvalla församlingsgård i centrum som har stora underhållsbehov och är dyrt att driva. Lokalerna är också alldeles för stora och omoderna. Många av lokalerna nyttjas bara av en typ av verksamhet. Försäljningen av Åvalla kommer inte innebära att vi står utan lokaler i centrum, utan en ny lokal för att bedriva daglig verksamhet kommer ordnas inom gångavstånd från Ängelholms kyrka. I dagsläget är inte denna lokal bestämd utan diskussioner pågår. Därför kan vi inte i skrivande stund säga när vi flyttar ut från Åvalla. Men centrum kommer vi aldrig lämna.

All administration och alla våra kontor för våra medarbetare kommer flytta ut till S:t Mikael, där en utbyggnad och modernisering kommer ske för att anpassa byggnaden till att bli ett administrativt centrum för församlingen. En stor del av verksamheten kommer också flytta dit. Stadsplanen för Ängelholm är lagd för en stor utbyggnad av staden söderut och området kring S:t Mikael och Lindab Arena. Naturligvis vill vi finnas på plats även där.

Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission. Dessa uppgifter kommer vi kunna utföra väl i framtiden när vi behåller våra fyra kyrkor och samlar våra resurser. Ängelholms församling vill vara en del av en levande bygd och vi vill finnas på plats för våra församlingsbor och medlemmar, både nu och framtiden. Vi vill vara där ni är och vara den kyrka ni behöver i livets alla skeden, i både glädje och sorg. Välkommen med på den spännande resan som ska bli en ny start - för våra medlemmar skull.

Susanne Jönsson, Kyrkorådets ordförande

Fredrik Höggren, Kyrkoherde Ängelholms församling