Gruppfoto
Foto: Jonna Axelsson

Kyrkans Framtid i Ängelholms församling

Denna text är material från Kyrkans Framtid i Ängelholms församling.

 

Kyrkans Framtid i Ängelholms församling är en sammanslagning mellan nomineringsgrupperna Kyrkans Väl och Kyrklig Samverkan. Vi är en fristående nomineringsgrupp med personer som är intresserade av framtidsfrågor och utveckling för Ängelholms församling.

Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör. Ängelholms församling skall fortsätta synas i samhället och vara en välkänd trygg plats för alla. Vi vill ha en levande kyrka, där alla skall kunna hitta sin tillhörighet, med ett varierat utbud av aktiviteter.

För att kunna behålla och utveckla verksamheter behövs en fortsatt stark ekonomi och engagerade medarbetare, både anställda och ideella. Vi vill:

  • Att våra kyrkor skall vara öppna och inbjuda både till en stund av stillhet och möjlighet för samtal.

  • Att våra kyrkogårdar skall fortsätta vara en plats där naturens skönhet syns i alla årstider och där man kan hitta en stund av tröst och förhoppning.

  • Att arbetet med att utveckla verksamheter för barn och ungdomar fortsätter och även hittar nya former. 

  • Att Ängelholms församling utvecklar arbetet med ideella medarbetare inom olika verksamheter, i samarbete med anställda.

  • Att kyrkomusiken och körverksamheten fortsätter vara en tydlig del av församlingens uttryck.

  • Att kulturarvet värnas.

  • Att fler skall hitta till Svenska kyrkans verksamheter och möjligheter.

  • Att fler barn skall döpas in i Svenska kyrkan.

Vi kommer att arbeta för fortsatt utveckling inom kyrkans fyra områden – Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänsten skall fortsatt vara en central roll i församlingens verksamhet och behöver finnas i olika varianter för att nå fler.

Kyrkans Framtid i Ängelholms församling – det tydliga valet för en församling i tiden!

Nomineringsgruppen för Kyrkans Framtid i Ängelholms församling

Elisabeth Kullenberg, Calle Gudmundsson, Ingela Sylwander, Sven Persson, Kristina Olofsson, Carina Olsson, Robin Holmberg, Anna Johansson, Agneta Gustavsson, Lena Johansson, Liss Böcker, Britt Berlin, Åsa Herbst, Stefan Persson, Camilla Olsson, Anna Nilsson, Charlotte Engblom Carlsson, Sven Montan, Kenneth Henrysson, Gunilla Olivius, Fredrik Hellberg, Birgitta Karlsson, Boo Sandberg, Pia Lundbladh, Britt-Inger Tinnert, Fredrik Nilsson och Erik Skoog.

 

Kyrkoval

Kyrkoval 2021

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta och vara med och påverka kyrkans verksamhet och framtid. Välj mellan att förtidsrösta 6-19/9 eller rösta i vallokalerna på valsöndagen 19/9. Besök valstugan för information om kyrkovalet.