Information gällande kameraövervakning vid Ängelholms begravningsplats

Omfattning:

Kameraövervakning sker bakom ekonomibyggnaden vid Ängelholms begravningsplats. Kameran, som också har ljudupptagning, bevakar ett område dit allmänheten inte har tillträde. Det finns ingen risk att tex någon förbipasserande på gångvägen i närheten av misstag fångas på filmen.

Kameran sitter synligt och information om att filmning sker finns genom skyltar.

Syfte:

Kameraövervakningen sker i syfte att beivra brott. Skadegörelse har nämligen skett på platsen.

Juridisk grund enligt GDPR:

Intresseavvägning/ berättigat intresse. Vid bedömning har begravningsplatsens intresse att förhindra skadegörelse bedömts väga tyngre än den den enskildes rätt att befinna sig på en plats dit hen inte har tillträde. 

Om filmat material:

Det filmade materialet lagras av kyrkogårdsförvaltningen i Ängelholms församling i en (1) månad.

 

Ansvarig för inhämtning av filmat material är fastighets- och Kyrkogårdschef Mats Nilsson. Han nås via Ängelholms församlings växel: 0431-437500.

Dataskyddsombud: församlingens kommunikatör Jonna Axelsson. Även hon nås via församlingens växel.

Vill du veta mer om rättigheter och skyldigheter runt kameraövervakning, läs tex på:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/