En gata med hus.

Föreläsningsserie - "Vad är kristen tro i vår tid?"

Den fjärde och sista föreläsningen är måndag 6/3 med Jonas Eek, präst, teologie doktor i religionspsykologi, opinionschef på Kyrkans Tidning.

Kristen tro - och många olika kyrkor. Vad är kyrkans uppgift i ett sekulariserat samhälle i Sverige och världen?


Grekiskortodox, syriskortodox, ryskortodox, katolsk, luthersk, evangelikal kyrka. Hur kan två ortodoxa kyrkor – ryskortodoxa kyrkan och urkrainskortodoxa kyrkan – komma till så olika åsikt? Två, tre, fem eller sju sakrament? Hur för vi ett kristet samtal om tro och liv i vår tid och i vår stad?

Välkommen till öppna föreläsningskvällar och samtal i S:t Mikael (Ishallsvägen 10). 

Ingen föranmälan krävs!

Efter varje föreläsning ges tillfälle till frågor och samtal över en kopp kaffe till självkostnadspris.

Jonas Eek.
Foto: Mikael M Johansson

Måndag 6 mars - Svenska kyrkans uppdrag och utmaning

19.00-21.00 i S:t Mikael

Jonas Eek är präst och teologie doktor i religionspsykologi, opinionschef på Kyrkans Tidning och en flitigt anlitad föredragshållare. Som präst och forskare är jag intresserad av kyrka och kommunikation. Hur kan kyrkan bli bättre på att lyssna på människor och nå ut med sitt budskap? Jonas delar med sig av tankar och erfarenheter kring kyrkans läge och uppdrag.

Nyfiken på vad som händer i församlingen?

Vårkalendern med ett foto på ett träd som blommar.

I vår kalender kan du läsa vad som händer i hela vår församling. Kalendern utkommer fyra gånger om året.
december-februari
mars-maj
juni-augusti
september-november

Om du vill ha en papperskalender finns den att hämta i alla våra församlinggårdar, i våra kyrkor, på turistbyrån och på biblioteket. Du kan också prenumerera på kalendern via e-post. Vill du prenumerera på kalendern eller läsa våra gamla kalendrar se här!