Sinnesrogudstjänst 26/4

kl 19.00 i Ånge kyrka

Erik Flodberg. Musik av Gina Eriksson.

Efteråt serveras fika.

För Kyrktaxi, ringe 0690-10 000.

Varmt välkomna!