Pilgrimsvandring

Pilgrim – någon som söker stillhet, kontemplation och långsammare rytm. Antingen genom att vandra längs leder där människor gått under medeltiden eller längs nyskapade egna eller allmänna motionsspår. Kanske med önskan att finna ro i själen.

Genom församlingen går den medeltida pilgrimsvägen mot Trondheim och ett uppskattat pilgrimsmål är S: t Olofs källai Borgsjö som ansetts ge balsam för själen.