Om Borgsjö-Haverö församling

Borgsjö-Haverö är sedan 1 januari 2010 en församling  i Medelpads kontrakt i Härnösands stift och utgör tillsammans med Torp Ånge kommun.

Församling har ca. 4 000 medlemmar och ligger mitt i Sverige med Ljungandalens vackra natur omkring sig. Församlingen har kyrkor i Borgsjö, Ånge, Alby och Haverö.

Församlingen omfattar ett antal samhällen där Ånge tätort är kommunens centrum. De flesta av samhällena ligger efter E 14, riksväg 83 och länsväg 315.

Ånge tätort  är störst i församlingen och i kommunen med 2 800 invånare. Alby 367 invånare, Östavall 251 invånare, Överturingen 162 invånare och Erikslund 105 invånare. Dessutom finns ett antal mindre orter i församlingen.

Enligt den senaste statistiken är 5 467 bosatta totalt i församlingen av dessa  är 4 039 personer medlemmar i Svenska kyrkan vid årsskiftet 2015-2016.

Läs mer om Ånge kommun här.