Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsförvaltningen

Vårt uppdrag

Kyrkogårdsförvaltningen

Har uppdraget att inom Borgsjö-Haverö församling att ansvara för drift och skötsel av församlingens 4 kyrkogårdar samt för all verksamhet inom begravningskapell.

Det är begravningslagen som reglerar denna verksamhet för alla medborgare.

Vår ambition är att våra kyrkogårdar ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika anläggningarnas karaktär samt förstärker platsens form och betydelse. Dessutom vill vi ge besökaren en upplevelse i god arkitektur och spegla det kulturhistoriska dokument som kyrkogården utgör i form av sina gravplatser, konstnärliga utsmyckning och växtmaterial. Helheten ska präglas av harmoni, stillhet och trygghet.

Kyrkogården ska inte upplevas som någon isolerad företeelse i samhället utan den ska samspela med stadens övriga ytor på ett tillgängligt och natuligt sätt.

Vårt mål är att tillhandahålla en genomgående god kvalitet, en mångfald av begravningsskick och de uppgifter som omfattas av begravningsverksamheten.