Kyrkogårdsförvaltningen

Vårt uppdrag

Kyrkogårdsförvaltningen

Har uppdraget att inom Borgsjö-Haverö församling att ansvara för drift och skötsel av församlingens 4 kyrkogårdar samt för all verksamhet inom begravningskapell.

Det är begravningslagen som reglerar denna verksamhet för alla medborgare.

Vår ambition är att våra kyrkogårdar ska ge ett vackert, välvårdat och harmoniskt intryck som lyfter fram de olika anläggningarnas karaktär samt förstärker platsens form och betydelse. Dessutom vill vi ge besökaren en upplevelse i god arkitektur och spegla det kulturhistoriska dokument som kyrkogården utgör i form av sina gravplatser, konstnärliga utsmyckning och växtmaterial. Helheten ska präglas av harmoni, stillhet och trygghet.

Kyrkogården ska inte upplevas som någon isolerad företeelse i samhället utan den ska samspela med stadens övriga ytor på ett tillgängligt och natuligt sätt.

Vårt mål är att tillhandahålla en genomgående god kvalitet, en mångfald av begravningsskick och de uppgifter som omfattas av begravningsverksamheten.

 

Våra kyrkogårdar

Här nedan kan ni klicka er in och läsa mer om våra fyra kyrkogårdar, från Borgsjö i öst till Haverö i väst.

Gravskötsel

Om du beställer gravskötselavtal sköter kyrkogårdsförvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick.

Säkrade gravstenar

Ett delat ansvar: Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen är säkert monterad - Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besiktiga gravstenarna.

Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka kontakt med anhöriga till gravplatser som saknar gravrättsinnehavare.

Gravskick

Enskild gravplats, askgravplats, minneslund eller spridning av aska?

Begravningsombudet

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som INTE tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsavgift

Den första januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av riksskatteverket.