Kyrkofullmäktige Borgsjö-Haverö församling

Mandatperioden 2022-2025

Sten-Ove Danielsson, ordförande (S) 070-662 34 53
Tord Sundqvist, vice ordförande (POSK)
Leif Byqvist (S)
Anna Arvidson(S)
Mona Filipsson (S)
Sune Sjödin (S)
Siv Olsson (S)
Daniel Häreby (S)
Susanne Granlund (S)
Jonas With (S)
Sonja Martinsson (S)
Anders Berkestedt (S)
Peter Lögdahl (POSK)
Doris Persson (POSK)
Maud Olsson (POSK)
Angelica Karlsson (POSK)
Gärd Ångman (POSK)
Tony Jensén (SD)

Ersättare

Ingrid Jonsson (S)
Lars-Åke Löfgren (S)
Roger Svensson (S)
Carl-Eric Frost (S)
Olle Wikman (POSK)
Jessica Ångman (POSK)
Sven Helmersson (POSK)


Protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden:

Protokoll från 2021-05-31

Protokoll från 2020-06-29

Protokoll från 2019-11-25

Protokoll från 2019-06-10

Protokoll från 2018-11-12

Protokoll från 2018-06-27

Protokoll från 2017-12-18 (kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021)

Protokoll från 2017-11-29

Protokoll från 2017-06-12
Bilaga 1 verksamhetsberättelse
Bilaga 2 årsredovisning
Bilaga 3 revisionsberättelse

Protokoll från 2016-11-14

Protokoll från mötet 2016-05-23
Bilaga 1 - Verksamhetsberättelser