Kyrkofullmäktige Borgsjö-Haverö församling

Mandatperioden 2022-2025

Ordf, Tord Sundqvist, (POSK)
Vice ordf, Ingrid Jonsson (S)
Sten-Ove Danielsson
Mona Filipsson (S)
Lars-Åke Löfgren (S)
Sune Sjödin (S)
Siv Olsson (S)
Daniel Häreby (S)
Susanne Granlund (S)
Jonas With (S)
Sonja Martinsson (S)
Anders Berkestedt (S)
Doris Persson (POSK)
Maud Olsson (POSK)
Olle Wikman (POSK)
Angelica Karlsson (POSK)
Gärd Ångman (POSK)

Ersättare

Carl-Eric Frost (S)
Jessica Ångman (POSK)
Sven Helmersson (POSK)
Lars Ingar Paulsson (POSK)


Protokoll från Kyrkofullmäktiges sammanträden:

Protokoll från 2021-05-31

Protokoll från 2020-06-29

Protokoll från 2019-11-25

Protokoll från 2019-06-10

Protokoll från 2018-11-12

Protokoll från 2018-06-27

Protokoll från 2017-12-18 (kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021)

Protokoll från 2017-11-29

Protokoll från 2017-06-12
Bilaga 1 verksamhetsberättelse
Bilaga 2 årsredovisning
Bilaga 3 revisionsberättelse

Protokoll från 2016-11-14

Protokoll från mötet 2016-05-23
Bilaga 1 - Verksamhetsberättelser