Foto: Maria Frost

Gravskick Haverö kyrkogård

Här nedan följer information om de gravskick som finns vid Haverö kyrkogård

Haverö Minneslund

Minneslunden Haverö

Minneslunden är en gemensam anonym gravplats, vackert belägen med sjön Havern i bakgrunden.

Askgravplats Haverö

Askgravplats Haverö

Anlagd sommaren 2016, kring den gamla fontänen.

Enskild gravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas.